Konfirmationsforberedelse

Opdatering ang. konfirmationsforberedelse - udmeldt torsdag d. 29. april.

Der er igen åbent op for konfirmationsforberedelse, men da der ikke er fuldt fremmøde i skolen for 5.-8. kl., har det givet nogle udfordringer mht. transport mv. at finde en måde at genoptage forberedelsen på her i Midt-Hanherred Pastorat. Vi har derfor aftalt med Skovsgård-Tranum Skole at holde konfirmationsforberedelse i de uger, hvor 7. kl. fysisk er på skolen, og derfor er der forberedelse onsdag d. 19. maj, onsdag d. 2. juni og onsdag d. 16. juni. Endvidere har vi aftalt en hel dag i august, nemlig onsdag d. ?. august, hvor 7. kl. vil blive "udsat" for en række spændende tiltag, så vi er helt klar til konfirmationerne d. 28.-29. august.

Hilsen Anne og Folmer.

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

  • Pilgrimsvandring i Jammerbugt  
    Finder sted: lørdag, 19 juni 2021 09:30 Læs mere...
  • "Kunst i Kirken" - i Ø. Svenstrup Kirke
    Finder sted: søndag, 27 juni 2021 19:30 Læs mere...
  • "Kunst i Kirken" - i Lerup Kirke
    Finder sted: søndag, 04 juli 2021 19:30 Læs mere...