• DSC 0035
  • DSC 0849
  • DSC 0821
  • DSC 0829
  • DSC 0835

Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

 

VALG AF NYT MENIGHEDSRÅD

På vegne af valgudvalget bekendtgøres det hermed, at valgforsamlingen i Brovst Sogn d. 15. september 2020 har valgt følgende medlemmer til Brovst Sogns menighedsråd med virkning fra d. 29. november 2020: 

Ellen Kathrine Nørmølle, Erik Schmidt, Erling Kaj Jensen, Hans Jørgen Mortensen, Ib Marius Kirch Madsen, Kaja Kathrine Stavad og Karen Møller Søresen.

Som suppleanter valgtes Gerda Kirsten Nielsen og Karina Yvonne Vinter Frydenstrand.

Det bekendtgøres samtidig, at der senest tirsdag d. 13. oktober 2020 kan indgives en kandidatliste og dermed udløses et afstemningsvalg jfr. cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. 

 

Brovst Kirke i en corona-tid
Højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, vielser, begravelser og bisættelser) i Brovst Kirke afholdes stadig under de forholdsregler, som Covid-19 og i den forbindelse kirkeministeriet kræver. Læs om disse ved at klikke HER  

 

Højskoleformiddage i Brovst Sognegård
Pga. omstændighederne omkring coronavirus begynder højskolesæsonen lidt senere i år. Vi håber at kunne lægge ud med første foredrag i begyndelsen af oktober. Et færdigt program vil foreligge, så snart der er mulighed for det, og de enkelte foredrag vil fremgå af kommende kirkeblade, af ugeavisen Fjerritslev:Brovst og naturligvis af de programmer, som omdeles, og lægges frem i kirker og sognehuse.
Bestyrelsen.

 

Sognepræsten holder fri
D. 26.-28. september (friweekend) og d. 12.-19. oktober (ferie.) Telefonsvarer vil henvise til vikar. 

 

Brovst Gudstjenester

På kryds og tværs

  • Ældregudstjeneste i Brovst Kirke
    Finder sted: onsdag, 30 september 2020 14:30 Læs mere...