• DSC 1188
 • DSC 0862
 • DSC 1197
 • DSC 0865
 • DSC 0859
 • DSC 1185

Midt-Hanherred Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Midt-Hanherred pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke, Koldmose Kirke, Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i menuen til venstre og i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

   

 

Kirkekaffe
i våbenhuset/kirken den første søndag i hver måned. Næste gang er pinsedag, søndag d. 5. juni i Ø. Svenstrup Kirke. 

 

Månedens salme

Månedens salme, som synges ved hver ordinær gudstjeneste i den pågældende måned, bliver i denne periode:
Maj: ”Frydeligt med jubelkor” (”Den Danske Salmebog” nr. 721).
Juni: ”Helligånd, tag mig ved hånden” (”Kirkesangbogen” nr. 925) – intro d. 5. juni kl. 10.30 i Ø. Svenstrup Kirke.

 

Anne Damkjer Lautrup genoptager arbejdet
Det sker dog gradvist, først med et par timer hver dag tirsdag-fredag (her kan Anne også træffes på embedstelefonen 61134037) og efterhånden også med gudstjenester og kirkelige handlinger.
Mens Anne langsomt kommer tilbage, vil Kim Arne Pedersen, Hjortdal, stadig hjælpe både med gudstjenester og kirkelige handlinger. Kim Arne kan træffes på tlf. 23807054 og mail kiap@km.dk

 

Afsked med Kim Arne – og TAK
Med udgangen af juni er situationen forhåbentlig sådan, at Anne er tilbage på fuld kraft, og derfor skal vi desværre også sige farvel til Kim Arne i denne omgang.
Sidste gudstjeneste med Kim Arne bliver søndag d. 26. juni kl. 10.30 i Koldmose Kirke.
Stor TAK for hjælpen – og vi vil heldigvis stadig kunne møde Kim Arne som vikar rundt om i kirkerne i Jammerbugt!

 

Begravelser og bisættelser i Midt-Hanherred Pastorat
Menighedsrådet har besluttet, at der fremover som udgangspunkt ikke kan foretages begravelser/bisættelser eller andre kirkelige handlinger på mandage og tirsdage.
Alle medarbejdere og præster har jo fast fridag mandag, men da vores kirkemusikere ikke er ansat på fuld tid, er det altså ikke muligt at have fuld bemanding resten af ugens dage – derfor beslutningen om ”handlingsfrie” tirsdage.
Det understreges, at Anne og Folmer naturligvis kan træffes, og der kan afholdes samtaler mv. også om tirsdagen.

 

Menighedsrådsmøder i Midt-Hanherred Pastorat

Torsdag d. 9. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen i Skovsgård.
Dagsorden kan fås hos formand Gurli Mose Pedersen.

 

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

 • Sogneaften om ensomhed
  Finder sted: onsdag, 18 maj 2022 19:00 Læs mere...
 • Kirkegårdsvandring på Brovst kirkegård
  Finder sted: torsdag, 19 maj 2022 19:00 Læs mere...
 • Babysalmesang i Langeslund Kirke
  Finder sted: fredag, 20 maj 2022 10:00 Læs mere...
 • Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven
  Finder sted: mandag, 06 juni 2022 14:00 Læs mere...
 • Pilgrimsvandring i Jammerbugt  
  Finder sted: søndag, 12 juni 2022 09:30 Læs mere...