• DSC 1185
 • DSC 0862
 • DSC 1197
 • DSC 1188
 • DSC 0865
 • DSC 0859

Midt-Hanherred Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Midt-Hanherred pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke, Koldmose Kirke, Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i menuen til venstre og i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

   

  

Kirkekaffe
i våbenhuset/kirken den første søndag i hver måned. Den næste gang er søndag d. 11. september kl. 11.30 i Koldmose Kirke (efter gudstjenesten). I september bliver det d. 25. kl. 20.30 i Lerup Kirke (efter gudstjenesten).

 

Månedens salme

Månedens salme, som synges ved hver ordinær gudstjeneste i den pågældende måned, bliver i denne periode:

August: "Denne morgens mulighed" ("100 Salmer" nr. 814) - intro d. 7. august kl. 10.30 i Ø. Svenstrup. 
September: ”Du lagde i det mindste frø” (”100 Salmer nr. 809) – intro d. 4. september kl. 10.30 i Ø. Svenstrup.  

 

Kim Arne fortsætter alligevel – TAK!
Det går desværre ikke helt så hurtigt fremad med Anne, som vi havde håbet, så Kim Arne hjælper til hen over sommeren også.
Selv om vi er kede af, at det trækker ud med Anne, er vi meget glade for stadig at kunne trække på Kim Arne, som jo nu også er et godt kendt ansigt heromkring!

 

Begravelser og bisættelser i Midt-Hanherred Pastorat
Menighedsrådet har besluttet, at der fremover som udgangspunkt ikke kan foretages begravelser/bisættelser eller andre kirkelige handlinger på mandage og tirsdage.
Alle medarbejdere og præster har jo fast fridag mandag, men da vores kirkemusikere ikke er ansat på fuld tid, er det altså ikke muligt at have fuld bemanding resten af ugens dage – derfor beslutningen om ”handlingsfrie” tirsdage.
Det understreges, at Anne og Folmer naturligvis kan træffes, og der kan afholdes samtaler mv. også om tirsdagen.

 

Menighedsrådsmøder i Midt-Hanherred Pastorat

Tirsdag d. 23. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Skovsgård.
Dagsorden kan fås hos formand Gurli Mose Pedersen.

 

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

 • Koncert med Munch Olmos Duo
  Finder sted: tirsdag, 23 august 2022 19:30 Læs mere...
 • ”Musikken er af Christian Vestergaard” i Brovst Sognegård
  Finder sted: tirsdag, 30 august 2022 19:30 Læs mere...
 • Koncert med CHRISTINA BOELSKIFTE - i Torslev Kirke
  Finder sted: torsdag, 01 september 2022 19:30 Læs mere...
 • ”Nåden er din dagligdag” - salmestafet ”VÆR VELKOMMEN TIL HERRENS ÅR”
  Finder sted: torsdag, 08 september 2022 19:30 Læs mere...
 • ”Mit liv med cirkus” v/ cirkusdronning Katja Schumann, Løkken.
  Finder sted: onsdag, 28 september 2022 10:00 Læs mere...