• DSC 0862
  • DSC 1197
  • DSC 0859
  • DSC 0865
  • DSC 1185
  • DSC 1188

Midt-Hanherred Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Midt-Hanherred pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke, Koldmose Kirke, Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i menuen til venstre og i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Konfirmationsdatoer fra 2024 og frem

Regeringens afskaffelse af St. Bededag som en fridag fra 2024 betyder omlægninger af konfirmationsdatoer. For Midt-Hanherred betyder det følgende:

2024: Kristi Himmelfartsdag d. 9. maj Tranum, lørdag d. 11. maj Torslev og søndag d. 12. maj Ø. Svenstrup. 

2025: Lørdag d. 10. maj Torslev og søndag d. 11. maj Tranum og Ø. Svenstrup. 

2026: Lørdag d. 9. maj Tranum og Ø. Svenstrup og søndag d. 10. maj Torslev. 

2027 og frem: Anden weekend i maj. 

 

Månedens salme

Månedens salme, som synges ved hver ordinær gudstjeneste i den pågældende måned, bliver i denne periode:

April: "Det er påske! Alting springer ud" ("100 Salmer" nr. 828) - introduceres ved gudstjenesten påskesøndag d. 9. april kl. 10.30 i Tranum Kirke.

Maj: "Flammerne er mange" (Den Danske Salmebog nr. 335) - introduceres ved gudstjenesten søndag d. 7. maj i Tranum Kirke.

Juni: "En yndig og frydefuld sommertid" (Kirkesangbogen nr. 927) - intro søndag d. 4. juni kl. 10.30 i Tranum Kirke.  

 

Nyt kor i Skovsgård: “Junior Englekoret
Et kor for drenge og piger i 3. og 4. klasse hver torsdag kl. 14.00-15.00 i præstegården i Skovsgård.
Korleder er Henrik Leding Skøtt. Og ”Englekoret” (”de store”) synger naturligvis stadig torsdag kl. 15.00-17.00.
 

Begravelser og bisættelser i Midt-Hanherred Pastorat
Menighedsrådet har besluttet, at der fremover som udgangspunkt ikke kan foretages begravelser/bisættelser eller andre kirkelige handlinger på mandage og tirsdage.
Alle medarbejdere og præster har jo fast fridag mandag, men da vores kirkemusikere ikke er ansat på fuld tid, er det altså ikke muligt at have fuld bemanding resten af ugens dage – derfor beslutningen om ”handlingsfrie” tirsdage.
Det understreges, at Anne og Folmer naturligvis kan træffes, og der kan afholdes samtaler mv. også om tirsdagen.

 

Menighedsrådsmøde i Midt-Hanherred Pastorat

Tirsdag d. 25. april kl. 19.00 i Tranum Præstegård.  
Dagsorden kan fås hos formand Gurli Mose Pedersen.

 

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

  • Påskekoncert med ”Oh Sisters”
    Finder sted: torsdag, 30 marts 2023 19:30 Læs mere...