• DSC 1188
 • DSC 1197
 • DSC 0865
 • DSC 0862
 • DSC 1185
 • DSC 0859

Midt-Hanherred Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Midt-Hanherred pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke, Koldmose Kirke, Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i menuen til venstre og i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

   

  

Kirkekaffe
Den næste gang er søndag d. 2. oktober kl. 10.30 i Ø. Svenstrup Kirke.

 

Månedens salme

Månedens salme, som synges ved hver ordinær gudstjeneste i den pågældende måned, bliver i denne periode:

Oktober: "Guds menighed, syng for vor skaber i løn" (Den Danske Salmebog nr. 1 - intro d. 2. oktober kl. 10.30 i Ø. Svenstrup Kirke.

November: "Du skal elske din næste som dig selv" ("100 Salmer" nr. 889) - intro d. 30. oktober kl. 10.30 i Ø. Svenstrup Kirke. 

 

Præsterne 
Anne Damkjer Lautrup aflastes stadig delvist af Kim Arne Pedersen - mail kiap@km.dk  
Anne Damkjer Lautrup holder ferie i uge 41, og Folmer Toftdahl-Olesen holder ferie i uge 44. 
 

 

Begravelser og bisættelser i Midt-Hanherred Pastorat
Menighedsrådet har besluttet, at der fremover som udgangspunkt ikke kan foretages begravelser/bisættelser eller andre kirkelige handlinger på mandage og tirsdage.
Alle medarbejdere og præster har jo fast fridag mandag, men da vores kirkemusikere ikke er ansat på fuld tid, er det altså ikke muligt at have fuld bemanding resten af ugens dage – derfor beslutningen om ”handlingsfrie” tirsdage.
Det understreges, at Anne og Folmer naturligvis kan træffes, og der kan afholdes samtaler mv. også om tirsdagen.

 

Menighedsrådsmøder i Midt-Hanherred Pastorat

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00.
Dagsorden kan fås hos formand Gurli Mose Pedersen.

 

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

 • Blæserbattle i Torslev Kirke
  Finder sted: tirsdag, 04 oktober 2022 19:30 Læs mere...
 • Ældregudstjeneste i Brovst Kirke
  Finder sted: onsdag, 05 oktober 2022 14:30 Læs mere...
 • Salmestafet – sidste runde – "Vær velkommen Herres år"
  Finder sted: tirsdag, 11 oktober 2022 19:30 Læs mere...
 • Nyt tiltag! LITTERATURKREDS FOR MÆND
  Finder sted: torsdag, 13 oktober 2022 19:30 Læs mere...
 • ”Sandheden om Nordkorea” v/ tryllekunstner og foredragsholder Jesper Grønkjær, Aarhus.
  Finder sted: onsdag, 26 oktober 2022 10:00 Læs mere...