Menighedsråd

NavnKontakt-InfoFunktion
Gurli Mose Pedersen 

Højgaardsvej 2, Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 20 64 11 46

gurli.mose@os.dk 

Formand, underskriftsberettiget, valgbestyrelse 
Berit Melgaard Als Levisen

Koldmose Kirkevej 10, Tranum Enge

9460 Brovst

Tlf. 23 32 85 89

levisenberit@gmail.com

Næstformand, valgbestyrelse
Jan Søgaard Poulsen 

Tlf.  22 30 97 77

mogelvold@gmail.com

Kasserer, underskriftsberettiget, valgbestyrelse (formand)  

Jonna Andersen

Ejstrupvej 11, Tranum 

9460 Brovst

Tlf. 21 56 33 05

jonnalysogglas@gmail.com

Sekretær

Gert Wynne Clausen 

Tlf. 22 80 90 93

gertwynne@gmail.com

Kontaktperson 

Kirsten Skriver Steffensen 

Tlf. 23 11 66 97

kirsten@jammerbugt-bedemand.dk

Kirkeværge, præstegårdsudvalg 

Anni Irene Jespersen

Karen Blixens Vej 5, Ny Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 20 70 01 72

annijespersen@mail.dk 

Flemming Birk Nielsen

Fosdalvej 15, Lerup 

9460 Brovst

Tlf. 61 30 56 13

lunde15@gmail.com

Bygningskyndig Lerup-Tranum-Koldmose, stående udvalg, præstegårdsudvalg 
Svend Jepsen 

Under Gyden 9, Torslev

9460 Brovst

Tlf. 21 97 92 98

svendjepsen@gmail.com 

Stående udvalg, præstegårdsudvalg, valgbestyrelse

Jan Ejvind Agerskov

Tranhøj 38; Tranum 

9460 Brovst 

Tlf. 24 64 68 11 

ja@lindab.dk 

Stående udvalg, præstegårdsudvalg

Vibeke Møller Christensen 

   
Torben Willumsen Jensen  

 

Stående udvalg
Anne Damkjer Lautrup

Strandvejen 17, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 2175 1018

aldl@km.dk  

Sognepræst (kirkebogsførende)

Folmer Toftdahl-Olesen

Præstegårdsvej 4, Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 98 23 14 39 / 23 34 42 22

fto@km.dk 

Sognepræst

Karl Erik Møller 

Fosdalvej 31, Lerup

9460 Brovst

Tlf. 98 23 53 23

Kirkeværge (valgt uden for menighedsrådet)

Kim Werner Sørensen    Bygningskyndig Torslev-Ø. Svenstrup (valgt uden for menighedsrådet)

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

  • Kyndelmisse-musikgudstjeneste i Lerup Kirke
    Finder sted: søndag, 31 januar 2021 19:30 Læs mere...