Velkommen til kirkeogsogn.dk

Kirke & Sogn er fælles hjemmeside for "Folkekirken i 9460", det vil sige pastoraterne i Brovst, Øland-Langeslund og Midt-Hanherred (Lerup-Tranum-Koldmose-Torslev og Øster Svenstrup).

Kirkebladet

Kirkeblad 01 20

KIRKEN I EN CORONATID. 

Fra mandag d. 4. januar finder gudstjenester og kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser/bisættelser, i kirkerne i 9460 Brovst atter sted under de forskellige forholdsregler, som Covid-19 kræver, og som er fastlagte af kirkeministeriet. Aktuelt bliver der tale om kortere gudstjenester med evt. kun lidt eller ingen fællessang og i hvert fald i nogle tilfælde uden nadver. 

Læs mere om gudstjenester og kirkelige handlinger på de enkelte pastoraters sider. På kryds og tværs

  • Kyndelmisse-musikgudstjeneste i Lerup Kirke
    Finder sted: søndag, 31 januar 2021 19:30 Læs mere...