• DSC 1197
 • DSC 0865
 • DSC 1185
 • DSC 1188
 • DSC 0862
 • DSC 0859

Midt-Hanherred Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Midt-Hanherred pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Lerup Kirke, Tranum Kirke, Koldmose Kirke, Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i menuen til venstre og i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

   

  

Kirkekaffe
i våbenhuset/kirken den første søndag i hver måned. Den næste par gange er søndag d. 3. juli kl. 10.00 før gudstjenesten i Ø. Svenstrup Kirke. 

 

Månedens salme

Månedens salme, som synges ved hver ordinær gudstjeneste i den pågældende måned, bliver i denne periode:
Juni: ”Helligånd, tag mig ved hånden” (”Kirkesangbogen” nr. 925) – intro d. 5. juni kl. 10.30 i Ø. Svenstrup Kirke.

Juli: "Den lange lyse sommerdag" ("100 Salmer nr. 807) - intro d. 3. juli kl. 10.30 i Ø. Svenstrup Kirke. 

 

Anne Damkjer Lautrup genoptager arbejdet
Det sker dog gradvist, først med et par timer hver dag tirsdag-fredag (her kan Anne også træffes på embedstelefonen 61134037) og efterhånden også med gudstjenester og kirkelige handlinger.
Mens Anne langsomt kommer tilbage, vil Kim Arne Pedersen, Hjortdal, stadig hjælpe både med gudstjenester og kirkelige handlinger. Kim Arne kan træffes på tlf. 23807054 og mail kiap@km.dk

 

Begravelser og bisættelser i Midt-Hanherred Pastorat
Menighedsrådet har besluttet, at der fremover som udgangspunkt ikke kan foretages begravelser/bisættelser eller andre kirkelige handlinger på mandage og tirsdage.
Alle medarbejdere og præster har jo fast fridag mandag, men da vores kirkemusikere ikke er ansat på fuld tid, er det altså ikke muligt at have fuld bemanding resten af ugens dage – derfor beslutningen om ”handlingsfrie” tirsdage.
Det understreges, at Anne og Folmer naturligvis kan træffes, og der kan afholdes samtaler mv. også om tirsdagen.

 

Menighedsrådsmøder i Midt-Hanherred Pastorat

Tirsdag d. 23. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Skovsgård.
Dagsorden kan fås hos formand Gurli Mose Pedersen.

 

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

 • Tilmelding til efterårets musicalprojekt 
  Finder sted: tirsdag, 28 juni 2022 14:00 Læs mere...
 • Caféeftermiddag i Brovst Sognegård
  Finder sted: onsdag, 29 juni 2022 15:00 Læs mere...