Menighedsråd

Navn

Kontakt-Info

Funktion

Erik Schmidt

Gyvelvej 16

9460 Brovst

Tlf. 5120 0116

gyvelvej16@gmail.com

Formand
Jesper Boel Nielsen

Kirkegade 75

9460 Brovst

Tlf. 2257 9699

jbn@km.dk

Sognepræst

Erling Kaj Jensen

Nørregade 13

9460 Brovst

Tlf. 9823 0708 / 4020 1324 

ekjensen@email.dk

 Næstformand

Karen Møller Sørensen 

Ahornvej 10

9460 Brovst

Tlf. 9823 1831 / 2360 5075

willy_soerensen@hotmail.com 

Kasserer 

Kaja Kathrine Stavad 

Kirsten Holcks Vej 8

9460 Brovst

Tlf. 2160 2785

kaja@stavad.dk 

Kontaktperson

Hans Jørgen Mortensen

Blåbærvej 17

9460 Brovst

Tlf. 9823 0504 / 4042 0097

hjm@mortensen.mail.dk

Kirkeværge

Ellen Nørmølle 

Knudegårdsvej 12

9460 Brovst

Tlf. 2344 6587

ellen@bispegaard.dk

 

Ib Marius Kirch Madsen 

Brombærvej 5

9460 Brovst

Tlf. 5162 3257

ib.madsen@rn.dk

Ivan Als

Månevejen 8,

9460 Brovst

Tlf. 9823 3379 / 6131 3379

maanevejen8@gmail.com 

Kirkegårdsleder/

medarbejderrepræsentant

Jan Kjeldgaard

Jægerumvej 13

9460 Brovst

Tlf. 9823 2528 / 3098 3509

kjk@os.dk

Bygningskyndig

(Ikke medlem)

 

Brovst Gudstjenester

På kryds og tværs

  • Litteraturkreds i Brovst Sognegård
    Finder sted: torsdag, 28 september 2023 19:30 Læs mere...
  • Hverdagsgudstjeneste i Brovst Kirke
    Finder sted: onsdag, 04 oktober 2023 14:30 Læs mere...