Menighedsråd

NavnKontakt-InfoFunktion
Gurli Mose Pedersen 

Højgaardsvej 2, Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 20 64 11 46

gurli.mose@os.dk 

Formand, underskriftsberettiget, valgbestyrelse 
Berit Melgaard Als Levisen

Koldmose Kirkevej 10, Tranum Enge

9460 Brovst

Tlf. 23 32 85 89

levisenberit@gmail.com

Næstformand, kontaktperson, valgbestyrelse
Jan Søgaard Poulsen 

Møgelvold 52, Lerup

9460 Brovst

Tlf.  22 30 97 77

mogelvold@gmail.com

Kasserer, underskriftsberettiget, valgbestyrelse (formand)  

Jonna Andersen

Ejstrupvej 11, Tranum 

9460 Brovst

Tlf. 21 56 33 05

jonnalysogglas@gmail.com

Sekretær

Kirsten Skriver Steffensen 

Erik Banners Vej 55, Attrup

9460 Brovst

Tlf. 23 11 66 97

kirsten@jammerbugt-bedemand.dk

Kirkeværge, præstegårdsudvalg 

Anni Irene Jespersen

Karen Blixens Vej 5, Ny Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 20 70 01 72

annijespersen@mail.dk

 

 Else Lene Snedker Søgaard

Mølgaards Mark 8  

9460 Brovst 

Tlf. 22 79 73 87 

elselenekaj@gmail.com  

Allan Christian Steffensen Erik Banners Vej 55, Attrup

9460 Brovst

Tlf. 98 20 44 44

akksteff@nordfiber.dk 

Kirkeværge, præstegårdsudvalg
Jan Ejvind Agerskov

Tranhøj 38, Tranum 

9460 Brovst 

Tlf. 24 64 68 11 

ja@lindab.dk 

Stående udvalg, præstegårdsudvalg

Vibeke Møller Christensen

Ejstrupvej 1, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 23 43 79 80

vibeke-tranum@privat.dk 

 

Pernille Hansen 

Martin A. Hansens Vej 16, Ny Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 26 33 08 26

pronildot@hotmail.com 

 
Ida Leding Larsen   

Nordvangsvej 15, Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 22 76 19 19

 
Folmer Toftdahl-Olesen

Præstegårdsvej 4, Skovsgård

9460 Brovst

Tlf. 98 23 14 39 / 23 34 42 22

fto@km.dk 

Sognepræst (kirkebogsførende)

     

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

 • Babysalmesang i Langeslund Kirke
  Finder sted: onsdag, 24 april 2024 10:00 Læs mere...
 • Café-eftermiddage i konfirmandstuen i Skovsgård
  Finder sted: fredag, 26 april 2024 14:30 Læs mere...
 • Befrielsesgudstjeneste i Koldmose Kirke
  Finder sted: lørdag, 04 maj 2024 19:30 Læs mere...
 • Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Øland-Langeslund Pastorat
  Finder sted: tirsdag, 14 maj 2024 19:00 Læs mere...
 • Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Midt-Hanherred Pastorat
  Finder sted: tirsdag, 14 maj 2024 19:00 Læs mere...