• DSC 0821
 • DSC 0035
 • DSC 0829
 • DSC 0849
 • DSC 0835

Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i menuen til venstre og i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side. 

  

Menighedsrådets sammensætning i kirkeåret 2024
Det fremgår af lov om menighedsråd, at der inden kirkeårets begyndelse skal vælges formand og næstformand for det kommende år. Samtidig skal der vælges medlemmer til nærmere bestemte poster. Menighedsrådet har på sit møde den 1. november valgt følgende:
- Erik Schmidt, formand
- Erling Kaj Jensen, næstformand og underskriftsberettiget sammen med formanden,
- Hans-Jørgen Mortensen, kirkeværge,
- Ellen Nørmølle kasserer,
- Kaja Stavad, kontaktperson,
- Jan Kjeldgaard, bygningssagkyndig, valgt udenfor menighedsrådet.
Valget er gældende for kirkeåret 2024.

 

Kirkebil

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester kl. 10.30. Et korps af frivillige sørger for kørslen. Bestilling hos kirkekontoret, tlf. 9823 1071 (mandag-fredag kl. 10.00-12.00.) 

 

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 28. februar kl. 19.00 i Brovst Sognegård. - Læs referatet fra seneste møde d. 24. januar ved at klikke HER

 

Brovst Gudstjenester

På kryds og tværs

 • Vinterklaverkoncert i Oxholm Kirke
  Finder sted: tirsdag, 27 februar 2024 19:30 Læs mere...
 • Højskoleformiddag i Brovst Sognegård: ”DET ER I FALDET, DU FINDER DINE VINGER - et foredrag om livskvalitet”
  Finder sted: onsdag, 06 marts 2024 10:00 Læs mere...
 • Sogneaften: "Labyrint og livsvej" 
  Finder sted: onsdag, 06 marts 2024 19:00 Læs mere...