Menighedsråd

Navn

Kontakt-Info

Funktion

Erik Schmidt

Gyvelvej 16

9460 Brovst

Tlf. 5120 0116

gyvelvej16@gmail.com

Formand
Jesper Boel Nielsen

Kirkegade 75

9460 Brovst

Tlf. 2257 9699

jbn@km.dk

Sognepræst

Erling Kaj Jensen

Nørregade 13

9460 Brovst

Tlf. 9823 0708 / 4020 1324 

ekjensen@email.dk

 Næstformand

Ellen Nørmølle 

Knudegårdsvej 12

9460 Brovst

Tlf. 2344 6587

ellen@bispegaard.dk

Kasserer 

Kaja Kathrine Stavad 

Kirsten Holcks Vej 8

9460 Brovst

Tlf. 2160 2785

kaja@stavad.dk 

Kontaktperson

Hans Jørgen Mortensen

Blåbærvej 17

9460 Brovst

Tlf. 9823 0504 / 4042 0097

hjm@mortensen.mail.dk

Kirkeværge

Karina Frydenstrand

frydenguf@hotmail.com 

 

Ib Marius Kirch Madsen 

Brombærvej 5

9460 Brovst

Tlf. 5162 3257

ib.madsen@rn.dk

Berit Engholm Pedersen   

Medarbejderrepræsentant (gravermedhjælper) 

Jan Kjeldgaard

Jægerumvej 13

9460 Brovst

Tlf. 9823 2528 / 3098 3509

kjk@os.dk

Bygningskyndig

(Ikke medlem)

Brovst Gudstjenester

På kryds og tværs

 • Babysalmesang i Langeslund Kirke
  Finder sted: onsdag, 24 april 2024 10:00 Læs mere...
 • Café-eftermiddage i konfirmandstuen i Skovsgård
  Finder sted: fredag, 26 april 2024 14:30 Læs mere...
 • Befrielsesgudstjeneste i Koldmose Kirke
  Finder sted: lørdag, 04 maj 2024 19:30 Læs mere...
 • Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Øland-Langeslund Pastorat
  Finder sted: tirsdag, 14 maj 2024 19:00 Læs mere...
 • Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i Midt-Hanherred Pastorat
  Finder sted: tirsdag, 14 maj 2024 19:00 Læs mere...