• DSC 0862
  • DSC 1185
  • DSC 1188
  • DSC 0859
  • DSC 1197
  • DSC 0865

Torslev-Ø.Svenstrup Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for Torslev-Ø.Svenstrup pastorat. Pastoratet er i dag hjemsted for Torslev Kirke og Øster Svenstrup Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under punktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

Gratis kirkebil til højmesserne:

Ring til Brovst Taxi (Carsten Hansen) på tlf. 9823 1830 senest kl. 18.00 aftenen før.

 

Kirkekaffe

våbenhuset før gudstjenesterne den første søndag i hver måned: Næste gang er søndag d. 6. oktober kl. 9.00 i Torslev Kirke.

 

Kirkekoret øver hver torsdag kl. 15.30-17.00 i konfirmandstuen. Oplysninger kan fåes hos organist Henrik Leding Skøtt. 

 

Blæserorkestret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i konfirmandstuen.

 

Indsamlinger

Ved de fleste gudstjenester samles der ind til sognenes menighedspleje; ansøgninger om hjælp herfra sendes/afleveres til sognepræsten.

 

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00 i præstegården. Dagsorden kan ses hos formand eller sognepræst fem hverdage før mødet.

Kirkebladet

Kirkeblad 04 19

På kryds og tværs