Konfirmationsforberedelse

Der er undervisning for alle konfirmander i Midt-Hanherreds Pastorat hver onsdag kl. 7.50-9.20 i præstegården i Skovsgård. I løbet af september indbydes der til orienteringsmøde i konfirmandstuen.  

 

 

Gudstjenester (M-H)

På kryds og tværs

  • Ældregudstjeneste i Brovst Kirke
    Finder sted: onsdag, 30 september 2020 14:30 Læs mere...