søndag, 01 november 2020 10:30

Tekster & salmer til næste gudstjeneste i Øland-Langeslund

Bibeltekster

De tekster, der hører til næste faste gudstjeneste (dvs. på en søndag eller helligdag), kan læses på Bibelselskabets hjemmeside - klik her.


Salmer til alle helgens dag (søndag 1. november 2020)

Der er højmesse i Langeslund Kirke kl. 10.30 og gudstjeneste uden altergang i Oxholm Kirke kl. 16.00, begge v/sognepræst Annemette Høgsbro.

Ved allehelgensgudstjenesterne mindes vi i særlig grad familie og venner, der er gået forud for os, og navnene på de døde og begravede i sognene i det seneste år læses op. Der synges flg. salmer:

555 - Jeg ved et evigt Himmerig
381 - Igennem nat og trængsel
546 - Herrens venner ingen sinde
571 - Den store, hvide flok vi se

I f.m. nadveren i Langeslund synges desuden nr. 439, O du Guds lam.

NB: Langeslund Kirke er ikke særligt stor, så her bliver der muligvis kun plads til de pårørende til de afdøde, hvis navne læses op.

I Oxholm Kirke er der langt, langt bedre plads. Så hvis nogen gerne vil til allehelgensgudstjeneste, og man ikke er pårørende i Langeslund, anbefales det at komme til eftermiddagsgudstjenesten i Oxholm Kirke i stedet.

I alle kirker skal der nu benyttes mundbind, når man går ind i kirken og ud af den igen. Kun når man sidder ned eller kortvarigt står op som et led i gudstjenesteritualet (fx for at modtage velsignelsen), kan man undlade at tage mundbind på. Kravet om mundbind gælder ikke de personer, som også i andre sammenhænge er undtaget fra kravet, fx børn under 12 år. Kravet om mundbind gælder heller ikke præsten og personalet under udøvelsen af de konkrete kirkelige aktiviteter.

Det er præst og kirketjener, der anviser siddepladser, så reglen om 2 meter fra næsetip til næsetip under salmesang overholdes (med hensyntagen til grupper, der består af personer, som i det daglige er fysisk tæt sammen, og som derfor har lov at sidde med almindelig afstand i gruppen). Anvisningerne SKAL følges.

Altergangen i Langeslund Kirke afvikles i hold á højst 6 personer, og det ene hold skal være nede at sidde på bænkene igen, før næste hold rejser sig og går op til knæfaldet. Der er ikke krav om mundbind, når man går til og fra alteret.


 

Oxholm Gudstjenester

Langeslund Gudstjenester

På kryds og tværs

 • Højskoleformiddag - "Tro, håb og livsmod - om mødet med mennesker i dyb krise." - AFLYST
  Finder sted: onsdag, 11 november 2020 10:00 Læs mere...
 • Kirkemusical 2020: "Jonas og hvalfisken"
  Finder sted: fredag, 13 november 2020 19:00 Læs mere...
 • Kirkemusical 2020: "Jonas og hvalfisken"
  Finder sted: søndag, 15 november 2020 14:00 Læs mere...
 • Salmestafet ”VÆR VELKOMMEN TIL HERRENS ÅR”
  Finder sted: tirsdag, 24 november 2020 19:30 Læs mere...
 • Koncert med Dyveke
  Finder sted: torsdag, 26 november 2020 19:00 Læs mere...