søndag, 16 januar 2022 10:30

Vedr. næste gudstjeneste i Øland-Langeslund

BIBELTEKSTER

De tekster, der hører til næste faste gudstjeneste (dvs. på en søndag eller helligdag), kan læses på Bibelselskabets hjemmeside - klik her.


Salmer til 2. søndag e. helligtrekonger (16. januar 2022)

Ved højmessen i Langeslund Kirke kl. 10.30 v/sognepræst Annemette Høgsbro synges flg. salmer:

355 - Gud har fra evighed givet sin Søn
308 - Helligånd, vor sorg du slukke (mel.: Du, som ud af intet skabte)
277 - Herre, når din time kommer
596 - Kender du den livsens kilde
  29 - Spænd over os dit himmelsejl

I f.m. nadveren synges desuden 1. vers af nr. 439, O du Guds lam.

Se nedenfor, hvad der gælder mht. coronapas, deltagerantal, mundbind m.v.


Håndtering af coronasmitte fra 29. november og 19. december 2021 med lempelser gældende fra 16. januar 2022

Følgende gælder stadig til og med 31. januar:

Der kræves gyldigt coronapas, hvis antallet af deltagere i en indendørs begivenhed overstiger 100. Menighedsrådet kan for en bestemt gudstjeneste eller arrangement beslutte at begrænse deltagerantallet til max. 100, så der ikke kræves gyldigt coronapas. En sådan beslutning vil blive annonceret her på siden og på lokalforsiden.
Hvis det i forberedelserne til en kirkelig handling vurderes, at antallet af deltagere i kirken kan komme til at overstige 100, skal præsten aftale med parret/familien, hvilken løsning der er mest ønskelig: Begrænsning af antallet eller krav om coronapas.
Kravet om coronapas gælder ikke børn under 15 år samt personer, der kan fremvise gyldig dokumentation for at være undtaget, men alle deltagere tæller med.

Der er krav om mundbind indendørs for ikke-siddende. Desuden gælder de gammelkendte hygiejneregler stadig -- afspritning/håndvask, nys/host i ærmet, bliv hjemme ved symptomer på corona-smitte.

Følgende gælder kun til og med 15. januar:

Krav om 2 kvm gulvareal pr. siddende deltager og 4 kvm pr. stående deltager, hvilket medfører, at der i Langeslund Kirke må være op til 78 siddende deltagere og i Oxholm Kirke op til 122 siddende deltagere.
Fra og med 16. januar er det igen brandmyndighedernes krav, der sætter det øverste loft over antallet.


 

Oxholm Gudstjenester

Langeslund Gudstjenester

På kryds og tværs

  • Salmestafet om kirkeåret, 2. runde (udskudt fra d. 13. januar.) 
    Finder sted: torsdag, 27 januar 2022 19:30 Læs mere...
  • Nytårskoncert i Torslev Kirke (udskudt fra d. 4. januar) 
    Finder sted: torsdag, 03 februar 2022 19:30 Læs mere...