søndag, 10 januar 2021 10:30

Vedr. næste gudstjeneste i Øland-Langeslund

BIBELTEKSTER

De tekster, der hører til næste faste gudstjeneste (dvs. på en søndag eller helligdag), kan læses på Bibelselskabets hjemmeside - klik her.


SALMER TIL NÆSTE GUDSTJENESTE

Salmeoversigten opdateres først, når det igen bliver forsvarligt at synge i kirkerne.

Corona-regler gældende fra 6. januar 2021:

Afstandskravet i det offentlige rum er nu 2 meter. Dvs. man skal sørge for at holde en afstand til personer, man ikke deler husstand med, på 2 meter i alle retninger. Det gælder også i kirken og på kirkegården.

Venligst sprit hænderne af på vej ind i kirken. Der står en spritdispenser i våbenhuset.

I alle kirker skal benyttes mundbind, når man går ind i kirken og ud af den igen. Når man sidder ned, kan man undlade at have mundbind på, men det anbefales alligevel at beholde det på under hele opholdet i kirken. Kravet om mundbind gælder ikke de personer, som også i andre sammenhænge er undtaget fra kravet, fx børn under 12 år. Kravet om mundbind gælder heller ikke præsten og personalet under udøvelsen af de konkrete kirkelige aktiviteter (fx kirkesangeren under solosang), men vi tager det alligevel på, når vi under udøvelsen af den kirkelige aktivitet skal være tæt på andre (fx ved dåb).

Præst og kirketjener anviser siddepladser, så afstandsreglerne overholdes -- med hensyntagen til folk fra samme husstand, der som de eneste har lov at sidde med almindelig afstand til hinanden. Anvisningerne SKAL følges.

Der afholdes indtil videre ikke altergang under gudstjenesterne i Øland-Langeslund Pastorat, men der kan træffes aftale med sognepræsten om privat altergang i kirken på et andet tidspunkt.


 

Oxholm Gudstjenester

Langeslund Gudstjenester

På kryds og tværs

  • Kyndelmisse-musikgudstjeneste i Lerup Kirke
    Finder sted: søndag, 31 januar 2021 19:30 Læs mere...