Menighedsråd

Navn

Kontakt-Info

Funktion

Kjeld Geertsen

Ørnevej 5, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 30 13 79 84 

kjeld123@hotmail.com

Formand, kontaktperson 
Berit Melgaard Als Levisen

Koldmose Kirkevej 10

9460 Brovst

Tlf. 23 32 85 89

levisenberit@gmail.com 

Næstformand
Anne Margrete Refstrup Møller 

Fosdalvej 31

9460 Brovst

Tlf. 40 58 22 27 

fosdalen@mail.dk 

Kasserer 

Jonna Andersen 

Ejstrupvej 11

9460 Brovst

Tlf. 21 56 33 05

jonnalysogglas@gmail.com 

Sekretær 
Flemming Birk Nielsen

Fosdalvej 15

9460 Brovst

Tlf. 61 30 56 13

lunde15@gmail.com 

 Bygningssagkyndig 
Ditte Kronborg Sørensen

Glentevej 4 

9460 Brovst 

Tlf. 21 26 76 25

dittepip@yahoo.dk 

Menigt medlem 
Jan Agerskov 

Tranhøj 38 

9460 Brovst 

Tlf. 24 64 68 11 

ja@lindab.dk 

Menigt medlem 
Karl Erik Møller 

Tlf. 98 23 53 23 

Kirkeværge - ikke medlem af menighedsrådet

Lerup Gudstjenester

Tranum Gudstjenester

Koldmose Gudstjenester

På kryds og tværs

  • Ældregudstjeneste i Brovst Kirke
    Finder sted: onsdag, 30 september 2020 14:30 Læs mere...