• DSC 0730
 • DSC 0694
 • DSC 0697
 • DSC 0775
 • DSC 0791
 • DSC 0784

Øland-Langeslund Pastorat

Velkommen til hjemmesiden for pastoratet, der består af Øland Sogn (m. Oxholm/Øland Kirke og byerne Hammershøj-Østerby & Vesterby) og Langeslund Sogn (m. Langeslund Kirke og byerne Arentsminde & Halvrimmen).

 

AFLYSNING:

 

BUSK-GUDSTJENESTEN i Oxholm Kirke torsdag den 29. oktober ER AFLYST pga. corona-situationen i Jammerbugt Kommune p.t.

 

Tekster og salmer til næste gudstjeneste(r)

Se bibeltekster & salmeliste til næste gudstjeneste i pastoratet.

Corona-pandemien hærger stadig i verden

Og derfor sørger vi i det kirkelige liv omhyggeligt for at overholde de til enhver tid gældende corona-restriktioner; både i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, bisættelse/begravelse) og ved afholdelse af koncerter, sangaftener med mere. Skemaerne nedenfor viser, hvad der p.t. gælder i kirkerne. Kontakt sognepræsten for en uddybning.

Regler for antal deltagere i Oxholm Kirke og Langeslund Kirke p.t.
 

Nørklecafé

Nørklecaféen mødes tirsdag i lige uger kl. 19.00. Indtil videre er mødestedet dog ikke Øland Sognegård, men Øland Medborgerhus. Alle interesserede er velkomne.

 

Kirkekor

Kirkekoret mødes onsdag i ulige uger kl. 19.00. Det foregår dog indtil videre ikke i Øland Sognegård, men derimod i Oxholm Kirke. Alle, der har lyst til at synge i kor, er velkomne. NB: Kontakt for en sikkerheds skyld korleder og organist Christian Vestergaard (tlf. 6089 3400) før første fremmøde, da der kan være aflysninger.

 

Sognepræsten er fraværende

20.-22. november.

Under sognepræstens planlagte fravær henvises til provst Folmer Toftdahl-Olesen (tlf. 9823 1439, ikke mandag). 

Oxholm Gudstjenester

Langeslund Gudstjenester

På kryds og tværs

 • Højskoleformiddag - "Tro, håb og livsmod - om mødet med mennesker i dyb krise." - AFLYST
  Finder sted: onsdag, 11 november 2020 10:00 Læs mere...
 • Kirkemusical 2020: "Jonas og hvalfisken"
  Finder sted: fredag, 13 november 2020 19:00 Læs mere...
 • Kirkemusical 2020: "Jonas og hvalfisken"
  Finder sted: søndag, 15 november 2020 14:00 Læs mere...
 • Salmestafet ”VÆR VELKOMMEN TIL HERRENS ÅR”
  Finder sted: tirsdag, 24 november 2020 19:30 Læs mere...
 • Koncert med Dyveke
  Finder sted: torsdag, 26 november 2020 19:00 Læs mere...