• DSC 0835
  • DSC 0849
  • DSC 0035
  • DSC 0821
  • DSC 0829

Pastoratet for Brovst Kirke

Velkommen til hjemmesiden for Brovst pastorat, som hjemsted for Brovst Kirke. Hjemmesiden fungerer som et elektronisk supplement til kirkebladet "Kirke & Sogn", og det aktuelle blad kan ses ved klik på ikonet øverst til højre.

 

Under menupunktet "Arrangementer", i "rullegardin-menuen" herover, findes information om hovedparten af de aktiviteter, som afholdes i kirkens regi. Oplysning om de ordinære gudstjenester er registreret under "Gudstjenester" i højre side.

 

  

 

Gudstjeneste i Brovst Kirke i en coronatid

Det er en glæde, at gudstjenester i denne tid kan foregå i landets kirker, således også i Brovst. Afviklingen af gudstjenesterne skal dog ske under iagttagelse af en række restriktioner i forhold til Corona. I Brovst udmønter restriktionerne sig i følgende forholdstregler:

• Gudstjenesten må højst tage 30 minutter.
• Der må ikke synges fællessang.
• Nadver ved de faste gudstjenester er aflyst.
• Der må højst være 16 deltagere i Brovst Kirke foruden betjening.
• Deltagere skal benytte mundbind. - Kræves ikke, når der siddes ned.
• Deltagerne skal holde mindst 2 meter afstand. Deltagere fra samme husstand må dog sidde sammen.
• Der hilses ikke ved håndtryk.

 

Aflysning af konfirmand- og minikonfirmandundervisning

Pga. de gældende restriktioner vdr. Covid-19 er konfirmandundervisningen aflyst til og med tirsdag d. 2. februar. Forhåbentlig kan opstart finde sted igen tirsdag d. 9. februar. Indtil da vil Jesper til hver tirsdag lægge en opgave ud, som laves af konfirmanderne derhjemme. Opgaven kan hentes under menupunkterne 'Konfirmander' og 'Konfirmandundervisning' her på Brovst-siden. 

Minikonfirmandundervisning aflyses ligeledes til og med torsdag d. 4. februar. 

 

Aflysning af studiekreds om Mattæus-evangeliet

Studiekredsen om Mattæus-evangeliet v/ Jesper Boel Nielsen tirsdagene d. 19. januar og 2. februar er desværre aflyste pga. corona. 

 

Sognepræsten er fraværende
D. 23.-25. januar. Telefonsvarer vil henvise til vikar. 

 

Brovst Gudstjenester

På kryds og tværs

  • Kyndelmisse-musikgudstjeneste i Lerup Kirke
    Finder sted: søndag, 31 januar 2021 19:30 Læs mere...